ključ: klimatske promjene
1 Dimitrov, T., 1998: Gorenje globalne biomase - Utjecaji na atmosferu, klimu i biosferu. Š.L. 9-10, s.443    pdf
2 Ljiljana Šestan, 2012: Simulacijski model utjecaja temperature zraka na lisne fenofaze hrasta medunca na otoku Pagu. Š.L. 5-6, s.253    pdf
3 Behiye Banu BILGEN, Murat ALAN, Yusuf KURT, 2013: ZNAČAJ EFEKTIVNOG BROJA KLONOVA U KLONSKIM SJEMENSKIM PLANTAŽAMA: KOMPARATIVNO ISTRAŽIVANJE ZA SEDAM CRNOGORIČNIH VRSTA U TURSKOJ. Š.L. 5-6, s.297    pdf
4 Rita Horák, Milan Borišev, Andrej Pilipović, Saša Orlović, Slobodanka Pajević, Nataša Nikolić, 2014: UTJECAJ SUŠE NA ŠUMSKO DRVEĆE U ČETIRI ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA U SRBIJI. Š.L. 5-6, s.301    pdf
5 Ivan ANDRIĆ, Davorin KAJBA, 2017: UTJECAJ KLIMATOLOŠKIH PARAMETARA NA POČETAK OTVARANJA PUPOVA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 1-2, s.7     pdf


                UNDER CONSTRUCTION