ključ: jelovina (Abies alba Mill.)
1 Sinković, T., 1995: Neka fizička svojstva juvenilnog i zrelog drva jelovine (Abies alba Mill.) iz Zalesine. Š.L. 7-8, s.237    pdf


                UNDER CONSTRUCTION