ključ: inventura
1 Stojković, M., 1995: Propadanje poljskog brijesta (Ulmus minor Mill. sin, Ulmus carpinifolia Suckow) u bivšem prigorsko-zagorskom području. Š.L. 5-6, s.183    pdf


                UNDER CONSTRUCTION