ključ: invasive species
1 Matošević, Dinka, 2012: Prvi nalaz brijestove ose listarice (Aproceros leucopoda), nove invazivne vrste u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.57     pdf
2 Jovana PETROVIĆ, Nenad STAVRETOVIĆ, Srećko ĆURČIĆ, Ivana JELIĆ, Bojana MIJOVIĆ, 2013: INVAZIVNE BILJNE VRSTE I TRČCI I MRAVI KAO POTENCIJAL NJIHOVE BIOLOŠKE KONTROLE NA PRIMJERU SPOMENIKA PRIRODE "BOJČINSKA ŠUMA" (VOJVODINA, SRBIJA). Š.L. 1-2, s.61     pdf
3 Dinka Matošević, Ivana Pajač Živković, 2013: STRANE FITOFAGNE VRSTE KUKACA I GRINJA NA DRVENASTOM BILJU U HRVATSKOJ. Š.L. 3-4, s.191    pdf
4 Boris Hrašovec, Darko Posarić, Ivan Lukić, Milan Pernek, 2013: PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE (Corythucha arcuata) U HRVATSKOJ. Š.L. 9-10, s.499    pdf
5 Jovana PETROVIĆ, Srećko ĆURČIĆ, Nenad STAVRETOVIĆ, 2016: INVAZIVNE BILJNE VRSTE I EKOLOŠKI ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA NJIHOVO ŠIRENJE NA PODRUČJU SPOMENIKA PRIRODE „OBRENOVAČKI ZABRAN“ (SREDIŠNJA SRBIJA). Š.L. 1-2, s.45     pdf
6 Gabrijel HORVAT, Jozo FRANJIĆ, 2016: INVAZIVNE BILJKE KALNIČKIH ŠUMA. Š.L. 1-2, s.53     pdf
7 Maja JURC, Dušan JURC, 2017: PRVI NALAZ I POČETAK ŠIRENJA HRASTOVE MREŽASTE STJENICE, Corythucha arcuata (Say, 1832) (HETEROPTERA: TIN-GIDAE), U SLOVENIJI. Š.L. 9-10, s.485    pdf
8 Ivana PAJAČ ŽIVKOVIĆ, Božena BARIĆ, Milorad ŠUBIĆ, Gabrijel SELJAK, Aleksandar MEŠIĆ, 2017: PRVI NALAZ STRANE VRSTE Chymomyza amoena [Diptera, Drosophilidae] U HRVATSKOJ. Š.L. 9-10, s.489    pdf
9 Dejan KULIJER, Mirza DAUTBAŠIĆ, Boris HRAŠOVEC, Adi VESNIĆ, Šemso ŠARIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, 2017: Leptoglossus occidentalis HEIDEMANN, 1910 (Heteroptera: Coreidae) U BOSNI I HERCEGOVINI – RECENTNA RASPROSTRANJENOST I PRVI DOKUMENTIRANI NALAZI. Š.L. 11-12, s.577    pdf
10 Mirza DAUTBAŠIĆ, Osman Mujezinović, Kenan ZAHIROVIĆ, Josip MARGALETIĆ, 2018: PRVI NALAZ BRIJESTOVE OSE LISTARICE (Aproceros leucopoda) U BOSNI I HERCEGOVINI . Š.L. 5-6, s.283    pdf


                UNDER CONSTRUCTION