ključ: introdukcija
1 Jurković, M., 1994: Nove vrste dendroflore introducirane na području Hrvatske. Š.L. 11-12, s.339    pdf
2 Grubešić, M., Njakara, B., Tomljanjović, J., 1995: Analiza trofeja muflona odstrijeljenih na poluotoku Pelješcu. Š.L. 9-10, s.305    pdf
3 Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B., 1996: Introdukcija i aklimatizacija drvenastih egzota-četinjače - u zagrebačkim parkovima. Š.L. 7-8, s.327    pdf
4 Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B., 1997: Prilog introdukciji i aklimatizaciji drvenastih egzota - listače - u zagrebačkim parkovima. Š.L. 5-6, s.269    pdf
5 Frković, A., 2000: Mungos na otoku Mljetu. Š.L. 11-12, s.693    pdf
6 Alojzije FRKOVIĆ, 2014: INTRODUKCIJA JELENA AKSISA (Axis axis Erxleben 1977) U HRVATSKO PRIMORJE 1953. GODINE. Š.L. 9-10, s.489    pdf
7 Martin Bobinac, Siniša Andrašev, Andrijana Bauer-Živković, Nikola Šušić, 2019: Elementi rasta stabala i sastojine Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch na Fruškoj gori (Srbija). Š.L. 3-4, s.161    pdf


                UNDER CONSTRUCTION