ključ: infiltration
1 Ceyhun GÖL, Hüseyin YILMAZ, 2017: UTJECAJ NAČINA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA / VEGETACIJSKOG POKROVA I EKSPOZICIJE NA SVOJSTVA TLA U SLIVNOM PODRUČJU GÖKDERE U SJEVEROZAPADNOJ TURSKOJ. Š.L. 9-10, s.459    pdf


                UNDER CONSTRUCTION