ključ: index values of common beech trees
1 Prka, M., 2003: Vrijednosne značajke bukovih stabala prema vrsti sijeka u sječinama bjelovarske Bilogore. Š.L. 1-2, s.35     pdf


                UNDER CONSTRUCTION