ključ: ilirske vrste
1 Vukelić, J., Baričević, D., 2002: Novije fitocenološke spoznaje o bukovim šumama u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.439    pdf


                UNDER CONSTRUCTION