ključ: hrast medunac
1 Topić, V., 1997: Upotrebljivost autoktonih listača pri pošumljavanju krša. Š.L. 7-8, s.343    pdf
2 Topić, V., 1999: Melioracijski učinci šumskih kultura na kršu u odnosu na pedosferu. Š.L. 9-10, s.411    pdf
3 Ljiljana Šestan, 2012: Simulacijski model utjecaja temperature zraka na lisne fenofaze hrasta medunca na otoku Pagu. Š.L. 5-6, s.253    pdf


                UNDER CONSTRUCTION