ključ: hrast kitnjak
1 Štefančić, A., 1997: Udio drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva do 7 cm promjera za hrast lužnjak, hrast kitnjak i poljski jasen - suši tip. Š.L. 9-10, s.479    pdf
2 Pintarić, K., 1998: Perspektive šuma hrasta kitnjaka u Bosni. Š.L. 9-10, s.399    pdf
3 Šalek-Grginčić, J., 2000: Uređivanje privatnih šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) na području Uprave šuma Karlovac. Š.L. 3-4, s.123    pdf
4 Antonić, O., 2001: Je li hrast lužnjak u Hrvatskoj vrsta klimatogene rasprostranjenosti?. Š.L. 1-2, s.45     pdf
5 Zelić, J., 2002: Primjena Hohenadlove metode za kontrolu obračuna volumena sastojine i provjeru tarifnog niza. Š.L. 7-8, s.391    pdf
6 Dalibor BALLIAN, 2016: GENETSKA STRUKTURA POPULACIJA HRASTA KITNJAKA (Quercus petraea (Matt.) Lieblein) U BOSNI I HERCEGOVINI NA TEMELJU ANALIZE IZOENZIMSKIH BILJEGA. Š.L. 3-4, s.127    pdf
7 Mirza DAUTBAŠIĆ, Kenan ZAHIROVIĆ, Osman Mujezinović, Josip MARGALETIĆ, 2018: PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE (Corythucha arcuata) U BOSNI I HERCEGOVINI . Š.L. 3-4, s.179    pdf


                UNDER CONSTRUCTION