ključ: health
1 Martinić, I., 1999: Sigurnost i zdravlje šumskih radnika - poticaj za njihovo unapređenje u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.201    pdf
2 Štilinović, L., 2005: Onečišćenost voda Save i Drave – uzroci i zdravstvene posljedice. Š.L. 3-4, s.151    pdf


                UNDER CONSTRUCTION