ključ: harvesteri i procesori
1 Bojanin, S., Krpan, A. P. B., 1997: Mogućnost tzv. visokoga i potpunog mehaniziranja sječe i izrade te mehaniziranja privlačenja drva u šumama Hrvatske. Š.L. 7-8, s.371    pdf


                UNDER CONSTRUCTION