ključ: growth
1 Komlenović, N., Orlić, S., Rastovski, P., 1995: Uspijevanje šest vrsta četinjača u području bujadnica i vriština. Š.L. 5-6, s.169    pdf
2 Komlenović, N., 1997: Primjena gnojiva s produljenim djelovanjem u proizvodnji sadnica primorskih borova. Š.L. 1-2, s.19     pdf
3 Topić, V., 1997: Upotrebljivost autoktonih listača pri pošumljavanju krša. Š.L. 7-8, s.343    pdf
4 Meštrović, A., 1999: Uspijevanje Munike Pinus heldreichii Christ u Hercegovini. Š.L. 9-10, s.431    pdf
5 Zelić, J., 2000: Prilog raspravi o teoriji rasta, prirasta i održivog razvoja. Š.L. 9-10, s.515    pdf
6 Orlić, S., Perić, S., 2004: Prilog poznavanju utjecaja različitih načina uzgoja sadnica običnog bora (Pinus silvestrys L.) na njihov rast u terenskom pokusu. Š.L. 1-2, s.13     pdf
7 Orlić, S., S. Perić, 2005: Proučavanje uspijevanja provenijencija duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) na Krndiji. Š.L. 5-6, s.243    pdf
8 Čavlović, J., K. Teslak, M. Božič, D. Kremer, Z. Spajić, 2007: Rast i prirast crnoga oraha (Juglans nigra L.) u istočnoj Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.247    pdf
9 Ivanković,M., M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan, 2011: Kvantitativna genetska varijabilnost provenijencija obične bukve (Fagus sylvatica l.) iz jugoistočne Europe. Š.L. 13, s.25     pdf
10 Andrašev,S., M.Bobinac, S.Rončević, M.Vučković, B.Stajić, G.Janjatović, Z.Obućina, 2012: Učinci prorjede u nasadu topole klona I-214 rijetke sadnje. Š.L. 1-2, s.37     pdf


                UNDER CONSTRUCTION