ključ: groundwater
1 Starčević, M., 2003: Utjecaj oborinske, poplavne i podzemne vode na razvoj sastojina šumskog kompleksa “Česma”. Š.L. 11-12, s.561    pdf
2 Pilaš, I., Potočić, N., 2004: Odnos unutarsezonskih varijacija prirasta debla, električnog otpora kambijalne zone i podzemne vode u sastojini hrasta lužnjaka (Q. robur L.). Š.L. 5-6, s.255    pdf
3 Pilaš, I., Seletković, A., 2004: Analiza režima podzemnih voda našičkih nizinskih šuma primjenom GRASS GIS alata. Š.L. 7-8, s.363    pdf
4 Pilaš,I., Š.Planinšek, 2011: Obnova vodnog režima nizinskih šuma kao potpora potrajnom gospodarenju. Š.L. 13, s.138    pdf


                UNDER CONSTRUCTION