ključ: gradacija
1 Rubin, G., 2000: Parazitski kompleks borova četnjaka (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) na području Uprave šuma Split. Š.L. 7-8, s.363    pdf
2 Gregor Meterc, Danijel Borković, Maja Jurc, 2014: GRADACIJA SMREKINE OSE PREDIVICE Cephalcia arvensis (HYMENOPTERA: PAMPHILIIDAE) U SLOVENIJI. Š.L. 5-6, s.293    pdf


                UNDER CONSTRUCTION