ključ: geomorphology
1 Buzjak, N., S. Buzjak, D. Orešić, 2011: Florističke, mikroklimatske i geomorfološke značajke ponikve Japage na Žumberku (Hrvatska). Š.L. 3-4, s.127    pdf
2 Tihana Vilović, Suzana Buzjak, Nenad Buzjak, 2019: Florističke i mikroklimatske značajke ponikve Sovljak (Velika Kapela, Hrvatska). Š.L. 1-2, s.35     pdf


                UNDER CONSTRUCTION