ključ: geografski informacijski sustav
1 Ivan Tekić, Borna Fuerst-Bjeliš, Anamarija Durbešić, 2014: RASPROSTRANJENOST ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill.) I NJEGOV UTJECAJ NA VEGETACIJU I STRUKTURU PEJZAŽA ŠIREG ŠIBENSKOG PODRUČJA. Š.L. 11-12, s.593    pdf
2 Hac Ahmet YOLASIGˇMAZ, Snan GÜNER, 2016: PRIPREMA PLANA UZGAJANJA ŠUMA U TURSKOJ: SAŽETAK PRIMJERA UPRAVNOG ODJELA HISAR ŠUME. Š.L. 9-10, s.503    pdf
3 Erhan ÇALIŞKAN, 2017: PLANIRANJE OKOLIŠNO PRIHVATLJIVE TRASE ŠUMSKE CESTE POMOĆU GIS & S-MCDM. Š.L. 11-12, s.583    pdf


                UNDER CONSTRUCTION