ključ: genetic diversity
1 Tančeva Crmarić, O., S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba, 2011: Genotipska raznolikost divlje trešnje (Prunus aviumL.) u dijelu prirodne rasprostranjenosti u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.543    pdf
2 Marjana Westergren, Kristjan Jarni, Robert Brus, Hojka Kraigher, 2012: Prijedlozi za upotrebu šumskog reprodukcijskog materijala običnog jasena (Fraxinus excelsior L.) u Sloveniji na bazi analize jezgrinih mikrosatelita. Š.L. 5-6, s.263    pdf
3 Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Igor POLJAK, Zlatko ŠATOVIĆ, Zlatko LIBER, 2012: ANALIZA GENETSKE RAZNOLIKOSTI "LOVRANSKOG MARUNA" (Castanea sativa Mill.) KORIŠTENJEM MIKROSATELITNIH BILJEGA. Š.L. 11-12, s.579    pdf


                UNDER CONSTRUCTION