ključ: gene pool
1 Mrva, F., 1994: Značaj KLONSKIH ARHIVA u očuvanju genofonda i oplemenjivanju šumskog drveća. Š.L. 7-8, s.203    pdf


                UNDER CONSTRUCTION