ključ: fungal-like organisms
1 Jelena KRANJEC, Marno MILOTIĆ, Marija HEGOL, Danko DIMINIĆ, 2017: GLJIVAMA SLIČNI ORGANIZMI U TLU ODUMIRUĆIH SASTOJINA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 3-4, s.115    pdf


                UNDER CONSTRUCTION