ključ: fosfor
1 Topić, V., 1999: Melioracijski učinci šumskih kultura na kršu u odnosu na pedosferu. Š.L. 9-10, s.411    pdf
2 Jakovljević, T., K. Berković, G. Tartari, B. Vrbek, J. Vorkapić-Furač, 2009: Atmosferska taloženja u šumskim ekosustavima Europe i istraživanje novih metoda određivanja fosfora i amonijakalnog dušika u okviru ICP Forests programa. Š.L. 5-6, s.267    pdf
3 Vid Privora, Mirjana Herak Ćustić, Marko Petek, Ivan Šimić, Igor Palčić, Nikolina Sabljić, 2015: ISHRANJENOST TRAVNJAKA U PARKOVNIM JAVNIM POVRŠINAMA GRADA ZAGREBA. Š.L. 3-4, s.171    pdf


                UNDER CONSTRUCTION