ključ: formiranje pionirskih sastojina
1 Meštrović, Augustin, 2007: Prirodno širenje munike (Pinus heldreichii Christ) i formiranje pionirskih sastojina na planini Čvrsnici u Hercegovini. Š.L. 9-10, s.435    pdf


                UNDER CONSTRUCTION