ključ: forests measuring
1 Štorga, D., 2004: Primjena GIS-a pri izlučivanju sastojina prema dendrometrijskim parametrima. Š.L. 5-6, s.287    pdf


                UNDER CONSTRUCTION