ključ: forests
1 Posavec, S., 2001: Rasprava o metodama za procjenu vrijednosti šume. Š.L. 11-12, s.611    pdf
2 Margaletić, M., 2003: Iskorištavanje mineralnih sirovina u odnosu na šumu i šumsko zemljište. Š.L. 3-4, s.161    pdf
3 Margaletić, J., Margaletić, M., 2003: Požari u šumi i na šumskom zemljištu kao čimbenici degradacije staništa. Š.L. 9-10, s.475    pdf
4 Šajković, A., 2005: Odnos studenata šumarstva prema prirodi i resursima. Š.L. 11-12, s.583    pdf
5 Maja JURC, Miloš ČERNÝ, Dušan JURC, 2012: Prvi nalaz stranog štetnika Ophiomyia kwansonis (Diptera: Agromyzidae) u Europi i njegovo fi tosanitarno značenje. Š.L. 9-10, s.501    pdf
6 Zdravko DOLENEC, 2017: SVE RANIJI POVRATAK KUKAVICE (Cuculus canorus L.) SA ZIMOVANJA U ŠUME SJEVEROZAPADNE HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.571    pdf


                UNDER CONSTRUCTION