ključ: forestry
1 Figurić, M., 1995: Šumarstvo i preradba drva — mogući scenariji održivog razvoja. Š.L. 7-8, s.253    pdf
2 Pentek, T., Poršinsky, T., 2000: Šumarstvo Turske. Š.L. 11-12, s.669    pdf
3 Franjić, J., Liber, Z., 2001: Molekularna biologija u šumarstvu. Š.L. 9-10, s.495    pdf
4 Getz, D., 2004: Srednji vijek u Baranji; osvrt na krajolik, šumarstvo i ribarstvo. Š.L. 1-2, s.41     pdf
5 Šporčić, M., Martinić, I., 2004: Uslužni izvoditelji šumskih radova u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.633    pdf
6 Martinić, I., M. Šporčić, 2005: Ekološko gledište održavanja mehanizacije u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.19     pdf
7 Šporčić, M., 2005: Uvid u neka gledišta poduzetništva u šumarstvu Europe. Š.L. 5-6, s.287    pdf
8 Mario Šporčić, Ivan Martinić, 2005: Model licenciranja izvoditelja šumskih radova. Š.L. 7-8, s.375    pdf
9 Španjol, Ž., K. Biljaković, R. Rosavec, D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić, 2008: Šumski požari i fizikalni modeli. Š.L. 5-6, s.259    pdf
10 Šporčić,M., M. Landekić, M. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić, 2010: Višekriterijsko odlučivanje kao podrška u gospodarenju šumama – modeli i iskustva. Š.L. 5-6, s.275    pdf
11 Kovácsová, P., M. Antalová, 2010: “Precizno šumarstvo” – definicija i pripadajuće tehnologije. Š.L. 11-12, s.603    pdf
12 Stevanov,M., M. Böcher, M. Krott, S. Orlović, D. Vuletić, S. Krajter, 2011: Analitički model resornoga istraživanja kao znanstveno utemeljenoga savjetovanja sudionika u političkom procesu - Analiza znanstveno-istraživačke djelatnosti Instituta za nizinsko šumarstvo i okoliš iz Novog Sada. Š.L. 9-10, s.449    pdf
13 Željko Lovrinčević, Davor Mikulić, 2014: UTJECAJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE NA GOSPODARSTVO HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.551    pdf
14 Ivo AŠČIĆ, 2015: DOPRINOS POŠTANSKIH MARAKA  U PROMIDŽBI ŠUMARSTVA. Š.L. 9-10, s.465    pdf
15 Matija LANDEKIĆ, Mario ŠPORČIĆ, Ivan MARTINIĆ, Matija BAKARIĆ, Kruno LEPOGLAVEC, 2016: UTJECAJ STILOVA VODSTVA NA UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJSKU KULTURU ŠUMARSKOG PODUZEĆA. Š.L. 1-2, s.17     pdf
16 Ivo AŠČIĆ, 2016: NUMIZMATIKA KAO EDUKATIVNO-PROMIDŽBENI ALAT U ŠUMARSTVU. Š.L. 7-8, s.377    pdf
17 Matija LANDEKIĆ, Ivan MARTINIĆ, Matija BAKARIĆ, Rosa M. RICART, Mario ŠPORČIĆ, 2017: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U SEKTORU ŠUMARSTVA – STANJE U HRVATSKOJ I TRENDOVI U EUROPI. Š.L. 7-8, s.395    pdf
18 Zdenko Franić, 2019: Apišumarstvo – pčelarstvo i šumarstvo. Š.L. 3-4, s.171    pdf


                UNDER CONSTRUCTION