ključ: forest vegetation
1 Medvedović,J., J. Milković, M. Tomaić, 2009: Neke značajke vremena i klime Krasna i okolnog područja. Š.L. 11-12, s.613    pdf
2 Redžić,S., S. Barudanović, 2010: The Petterns of Dyversity of Forest Vegetation of the Crvanj Mountain in the Herzegovina (West Balkan Peninsula). Š.L. 5-6, s.261    pdf
3 Kutnar, L., A. Kobler, 2011: Prognoza promjena šumske vegetacije zbog različitih scenarija klimatskih promjena u Sloveniji. Š.L. 3-4, s.113    pdf
4 Vrbek, B., I. Pilaš, 2011: Istraživanje promjena nekih kemijskih i fizikalnih osobina u tlu pod šumom bora i bagrema na području Đurđevačkih pijesaka. Š.L. 13, s.230    pdf


                UNDER CONSTRUCTION