ključ: forest soil
1 Prgin, D., 2005: Alepski bor (Pinus halepensis Mill.) prvorazredna vrsta za podizanje šuma na mediteranskom kršu. Š.L. 1-2, s.71     pdf
2 Pernar, N., D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković, 2008: Stanje tla u mikrodepresijama šume Žutica. Š.L. 9-10, s.405    pdf
3 Kobal, M., M. Urbančič, N. Potočić, B. De Vos, P. Simončič, 2011: Pedotransfer funkcije za procjenu gustoće šumskih tala. Š.L. 1-2, s.19     pdf
4 Darko Bakšić, Nikola Pernar, Ivan Perković, Boris Vrbek, Vibor Roje, 2015: RASPODJELA ZEMNOALKALIJSKIH I ALKALIJSKIH KOVINA (Ca, Mg, K, Na) U ŠUMSKOM TLU PARKA PRIRODE MEDVEDNICA. Š.L. 1-2, s.7     pdf


                UNDER CONSTRUCTION