ključ: forest regeneration
1 Posarić, Darko, 2008: Obnova spačvanskih šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) oplodnim sječama – mogućnosti poboljšanja postojećeg načina rada. Š.L. 1-2, s.53     pdf


                UNDER CONSTRUCTION