ključ: forest policy
1 Vondra, V., Blaszev, Z., 1996: Preustrojstvo u mađarskom šumarstvu poslije društvenih promjena 1990. godine. Š.L. 1-2, s.55     pdf
2 Sabadi, R., 2001: Portugal, osvrt na šumarstvo i preradu drveta. Š.L. 1-2, s.35     pdf
3 Sabadi, R., 2002: GRČKA- Pregled šumarstva i prerade drva. Š.L. 7-8, s.367    pdf
4 Silvija Krajter OSTOIĆ, Dijana VULETIĆ, 2016: ULOGA INFORMIRANOSTI U POZNAVANJU PROBLEMATIKE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA. Š.L. 5-6, s.215    pdf


                UNDER CONSTRUCTION