ključ: forest management
1 Rauš, Đ., 1994: Primjena fitocenologije u šumarskoj praksi. Š.L. 9-10, s.289    pdf
2 Klobučar, Damir, 2010: Primjena geostatistike u uređivanju šuma. Š.L. 5-6, s.249    pdf
3 Petra GROŠELJ, Lidija ZADNIK STIRN, 2013: GRUPNO ODLUČIVANJE U UPRAVLJANJU ŠUMAMA: IZMEĐU KOMPROMISA I KONSENZUSA. Š.L. 7-8, s.403    pdf
4 Matija STERGAR, Klemen JERINA, 2017: MJERE U LOVSTVU I ŠUMARSTVU ZNAČAJNO UTJEČU NA GUSTOĆU POPULACIJE JELENA OBIČNOG. Š.L. 3-4, s.139    pdf
5 Erhan ÇALIŞKAN, Uzay KARAHALIL, 2017: PLANIRANJE SJEČE I OPERATIVNO PLANIRANJE ZA PLANINSKA PODRUČJA: STUDIJA SLUČAJA PLANSKE JEDINICE IKISU. Š.L. 7-8, s.375    pdf
6 Bratislav MATOVIĆ, Miloš KOPRIVICA, Bratislav KISIN, Dejan STOJANOVIĆ, Igor KNEGINJIĆ, Stefan STJEPANOVIĆ, 2018: USPOREDBA STRUKTURE SASTOJINA GOSPODARENIH I PRAŠUMSKIH BUKOVIH ŠUMA SRBIJE. Š.L. 1-2, s.47     pdf


                UNDER CONSTRUCTION