ključ: forest habitat
1 Šerić Jelaska, L., A. Ješovnik, S. D. Jelaska, A. Pirnat, M. Kučinić, P. Durbešić, 2010: Razlike u sastavu i morfološko-ekološkim značajkama mrava i trčaka u prirodnim šumama na području Parka prirode Medvednica. Š.L. 9-10, s.475    pdf
2 Kirin,T., J. Kralj, D. Ćiković, Z. Dolenec, 2011: Izbor staništa i sličnosti zajednica ptica pjevica u šumama parkova prirode Medvednica i Žumberak – Samoborsko gorje. Š.L. 9-10, s.467    pdf


                UNDER CONSTRUCTION