ključ: forest fire
1 Vučetić, M., Dimitrov, T., 2000: Vremenske prilike i šumski požari u priobalju Republike Hrvatske u 1999. g.. Š.L. 9-10, s.549    pdf
2 Vučetić, M., 2001: Vremenske prilike i šumski požari na Hrvatskom priobalju tijekom 2000.. Š.L. 7-8, s.367    pdf
3 Vučetić, M., 2002: Vremenske prilike i usporedba sezone zaštite šuma od požara 2001. u odnosu na višegodišnji prosjek. Š.L. 11-12, s.563    pdf
4 Ebru BILICI,Mehmet EKER,Mesut HASDEMIR, Abdullah E. AKAY, 2017: PROCJENA AKTIVNOSTI SANACIJSKE SJEČE NAKON POŽARA U MEDITERANSKOM PODRUČJU TURSKE. Š.L. 7-8, s.363    pdf


                UNDER CONSTRUCTION