ključ: forest
1 Posavec, S., 2004: Specifičnosti poslovne analize entiteta za gospodarenje šumom i šumskim zemljištem. Š.L. 5-6, s.279    pdf
2 Margaletić, J., 2004: Dinamika populacija šumskih glodavaca u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.599    pdf
3 Planinšek,Š., A. Ferreira, A.Japelj, 2011: Model za vrednovanje hidroloških značajki šume. Š.L. 5-6, s.257    pdf
4 Osman MUJEZINOVIĆ, Josip MARGALETIĆ, Tarik TREŠTIĆ, Mirza DAUTBAŠIĆ, 2013: UTJECAJ STANIŠTA NA PRISUTNOST ŠUMSKE VOLUHARICE (Myodes glareolus) I ŽUTOGRLOG ŠUMSKOG MIŠA (Apodemus flavicollis) NA PODRUČJU BOSNE. Š.L. 9-10, s.487    pdf


                UNDER CONSTRUCTION