ključ: flowing down trunk
1 Krejči, V., Vrbek, B., 1995: Razdioba oborina u zajednici hrasta lužnjaka i običnoga graba na području sliva Česme utjecana starošću i vrstom drveća. Š.L. 9-10, s.317    pdf


                UNDER CONSTRUCTION