ključ: fitocenologija
1 Rauš, Đ., 1994: Primjena fitocenologije u šumarskoj praksi. Š.L. 9-10, s.289    pdf
2 Dakskobler, Igor, 2009: Fitocenološka istraživanja šumskih ekosustava na početku 21. stoljeća. Š.L. 1-2, s.53     pdf
3 Boštjan Surina, 2014: ŠUMSKA VEGETACIJA TEKTONSKIH UDOLINA PIHLJA I VITRA IZNAD VINODOLA (LIBURNIJSKI KRŠ, SJEVEROZAPADNA HRVATSKA). Š.L. 5-6, s.259    pdf


                UNDER CONSTRUCTION