ključ: fires
1 Tolić, I., 2002: Ljepotu i bogatstvo ekosustava hrvatskog Jadrana treba očuvati. Š.L. 3-4, s.165    pdf
2 Mamut, Marica, 2011: Veza prirodnogeografske i sociogeografske osnove Dalmacije s ugroženošću otvorenog prostora požarom. Š.L. 1-2, s.37     pdf


                UNDER CONSTRUCTION