ključ: felling thinning volume
1 Zelić, J., 2005: Prilog istraživanju metode prorede jednodobnih bukovih sastojina. Š.L. 9-10, s.463    pdf


                UNDER CONSTRUCTION