ključ: estimation precision
1 Indir,K., V. Novotny, 2011: Utjecaj veličine kružnih primjernih ploha na procjenu strukturnih elemenata odabranih lužnjakovih sastojina. Š.L. 13, s.211    pdf


                UNDER CONSTRUCTION