ključ: estimate
1 Győző F. HORVÁTH, Dániel TÓTH, 2018: BROJNOST ŠUMSKE VOLUHARICE (Myodes glareolus Schreb.) KAO INDIKATIVNI FAKTOR STRUKTURE ŠUMA I UTJECAJA ŠUMARSKOG GOSPODARENJA U ALUVIJALNOJ NIZINI DRAVE. Š.L. 3-4, s.161    pdf


                UNDER CONSTRUCTION