ključ: environment
1 Zelić, J., 2000: Prilog raspravi o teoriji rasta, prirasta i održivog razvoja. Š.L. 9-10, s.515    pdf
2 Šajković, A., 2005: Odnos studenata šumarstva prema prirodi i resursima. Š.L. 11-12, s.583    pdf


                UNDER CONSTRUCTION