ključ: energy
1 Risović, S., Domac, J., 1999: Stanje korištenja i energetski potencijal biomase iz drvno-prerađivačke industrije u Zagrebačkoj županiji. Š.L. 9-10, s.453    pdf
2 Tolić, I., 2002: Ljepotu i bogatstvo ekosustava hrvatskog Jadrana treba očuvati. Š.L. 3-4, s.165    pdf
3 Bojana KLAŠNJA, Saša ORLOVIĆ, Zoran GALIĆ, 2012: Energetski potencijal nasada topola sa dva razmaka sadnje i dvije dužine ophodnje. Š.L. 3-4, s.161    pdf


                UNDER CONSTRUCTION