ključ: energija
1 Domac, J., 1998: Sadašnja i buduća proizvodnja energije iz biomase šumskog porijekla. Š.L. 11-12, s.507    pdf
2 Domac, J., 1999: Iskorištavanje šumske biomase za energiju u Finskoj. Š.L. 1-2, s.37     pdf
3 Risović, S., Domac, J., 1999: Stanje korištenja i energetski potencijal biomase iz drvno-prerađivačke industrije u Zagrebačkoj županiji. Š.L. 9-10, s.453    pdf
4 Tolić, I., 2002: Ljepotu i bogatstvo ekosustava hrvatskog Jadrana treba očuvati. Š.L. 3-4, s.165    pdf
5 Puljak, S., 2005: Istraživanje gorivih svojstava nekomercijalnih vrsta drveća za potrebe proizvodnje topline i električne energije. Š.L. 3-4, s.169    pdf
6 Bojana KLAŠNJA, Saša ORLOVIĆ, Zoran GALIĆ, 2012: Energetski potencijal nasada topola sa dva razmaka sadnje i dvije dužine ophodnje. Š.L. 3-4, s.161    pdf


                UNDER CONSTRUCTION