ključ: egzote
1 Karavla, J., 1994: Dendrološka i šumsko-uzgojna važnost starih parkova u Samoboru. Š.L. 7-8, s.221    pdf
2 Josip Karavla, 1996: Londonski parkovi s osobitim osvrtom na dendrofloru u Greenwich parku. Š.L. 5-6, s.225    pdf


                UNDER CONSTRUCTION