ključ: ecosystem
1 Ivanek, Vilim, 1996: Neka svojstva tala u ekosustavima nizinskih šuma i močvarnih travnjaka u križevačkom i vrbovečkom području u poredbi s pridolaskom vrsta drveća. Š.L. 11-12, s.487    pdf
2 Tolić, I., 2002: Ljepotu i bogatstvo ekosustava hrvatskog Jadrana treba očuvati. Š.L. 3-4, s.165    pdf


                UNDER CONSTRUCTION