ključ: ecology
1 Šajković, A., 2002: Latentna struktura mišljenja studenata šumarstva o globalizaciji u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.137    pdf
2 Tolić, I., 2002: Ljepotu i bogatstvo ekosustava hrvatskog Jadrana treba očuvati. Š.L. 3-4, s.165    pdf
3 Ivan ŠIRIĆ, Ante KASAP, Ivica KOS, Tomislava MARKOTA, Draženko TOMIĆ, Milan POLJAK, 2016: SADRŽAJ TEŠKIH METALA I BIOAKUMULACIJSKI POTENCIJAL NEKIH SAMONIKLIH JESTIVIH GLJIVA. Š.L. 1-2, s.29     pdf


                UNDER CONSTRUCTION