ključ: ecological characteristic
1 Cerovečki, Z., 2002: Numeričko određivanje klimatskih i edafskih čimbenika staništa u šumskim fitocenozama Maceljskog gorja. Š.L. 1-2, s.11     pdf


                UNDER CONSTRUCTION