ključ: drvenaste vrste
1 Krapinec, K., 2001: Značaj i uloga biljnih vrsta svjetlih pruga u području eumediterana kao prehrambenog potencijala za uzgoj krupne divljači. Š.L. 11-12, s.599    pdf


                UNDER CONSTRUCTION