ključ: drvenaste egzote
1 Jurković, M., 1994: Nove vrste dendroflore introducirane na području Hrvatske. Š.L. 11-12, s.339    pdf
2 Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B., 1996: Introdukcija i aklimatizacija drvenastih egzota-četinjače - u zagrebačkim parkovima. Š.L. 7-8, s.327    pdf


                UNDER CONSTRUCTION