ključ: divlja svinja
1 Beuk, D., 2004: Gubici krupne divljači u spačvanskom bazenu kao posljedica agresije na Republiku Hrvatsku. Š.L. 11-12, s.609    pdf
2 Konjević, D., U. Kierdorf, V. Njemirovskij, Z. Janicki, A. Slavica, K. Severin, 2009: Patologija kljova vepra: pregled dosadašnjih spoznaja i modela reparacije. Š.L. 5-6, s.319    pdf
3 Šprem, N., M. Piria, H. Novosel,T. Florijančić, B.Antunović,T.Treer, 2011: Morfološka varijabilnost populacije divlje svinje u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.575    pdf


                UNDER CONSTRUCTION