ključ: distribucija prsnih promjera
1 Zelić, J., 2005: Prilog modeliranju normaliteta regularnih srednjodobnih bukovih sastojina (EGT–II–D–10). Š.L. 1-2, s.51     pdf
2 Zelić, J., 2005: Prilog istraživanju metode prorede jednodobnih bukovih sastojina. Š.L. 9-10, s.463    pdf


                UNDER CONSTRUCTION